se vlag eu vlag

Sekretesspolicy

INTEGRITETSPOLICY UNITED FASHION BENELUX 

Införandet

  1. StyleItaly fäster stor vikt vid noggrann och säker hantering av känslig information. StyleItaly har därför utarbetat denna integritetspolicy. Med denna sekretesspolicy ger StyleItaly dig en inblick i hur StyleItaly behandlar dina personuppgifter i vanliga situationer. Dessa sekretessregler gäller för all användning av alla webbsidor (inklusive Internetportal) under domännamnet https://www.styleitaly.se/ och under alla andra anslutna domännamn och för alla tjänster som erbjuds av StyleItaly.
  2. I denna sekretesspolicy kallas en person för "han", "honom" eller "hans", och även "hon" eller "henne".
  3. För besökare och kunder under 16 år kräver StyleItaly att de informerar en förälder eller vårdnadshavare om StyleItalys integritetspolicy och villkoren. StyleItaly utför kontroller för att kontrollera att detta tillstånd har beviljats. Endast personer som är 16 år eller äldre kan gå med i lojalitetsprogrammet.

Användning av personuppgifter
4. StyleItaly använder personuppgifter. Med personuppgifter avses alla uppgifter som direkt eller indirekt kan spåras till en fysisk person. Användningen av personuppgifter är lagen om skydd av personuppgifter (WBP) och den allmänna dataskyddsförordningen (AVG), nedan kallad AVG, som är tillämplig. I vissa situationer är telekommunikationsnätet (TW) tillämpligt. Användningen av personuppgifter anges i AVG med "bearbetning". StyleItaly säkerställer att den alltid baserar behandlingen av personuppgifter på en av grunderna enligt definitionen i artikel 6 i AVG. StyleItaly samlar in och bearbetar personuppgifter från kunder för de ändamål som anges nedan. Dessa mål är:

1.  För att hantera dina beställningar och för att informera dig om deras framsteg; 
2.  För att utföra analys av rapporter;
3.  För att optimera våra tjänster;
4.  För att informera dig om produkter, förmåner och evenemang;
5.  Såhär visar du anpassad annonsering;
6.  Om du deltar i lojalitetsprogrammet, länka dina data till detta program;
7.  Att lämna information till tredje part som är nödvändig för utförandet av en beställning eller om du har gett tillstånd att göra det;
8.  Att ge information om dig till tredje part om vi är skyldiga att göra det på grund av lagar eller förordningar (t. ex. till utrednings byråer);
9.  För att verifiera att du kan uppfylla dina betalningsförpliktelser och för att kontrollera alla de fakta och faktorer som är relevanta för det ansvariga ingåendet och/eller utförandet av avtalet;
10. För att skydda, anpassa och förbättra webbplatsen;
11. Verifiera identitet och förhindra bedrägerier.

5. När du gör en beställning från StyleItaly, ett antal uppgifter begärs: ditt namn, telefonnummer, e-postadress, leveransadress, faktureringsadress, betalningssätt, kontonummer/kreditkortsnummer, kreditkortets utgångsdatum och skriv av kreditkortet. Denna information krävs för att bearbeta en order. Kreditkortsuppgifter delas aldrig med tredje part.

  1. Den information som krävs för att behandla kreditkortsbetalningar och transaktioner skickas till vår bank, ABN-AMRO och till Multisafepay.

Multisafepay är ett företag som erbjuder tekniklösningar för online-betalningar i e-handel och är ett gränssnitt mellan kreditkortsföretag, banker, handlare och konsumenter, när online-betalning sker på StyleItalys webbplats. StyleItaly gör avtal med dessa företag om behandling av dina personuppgifter för att säkerställa din integritet. Bankinformationen lagras aldrig och varje betalningsmetod som erbjuds är säkrad.

Registrerade rättigheter

  1. Registrerade i den mening som avses i AVG är de fysiska personer som personuppgifterna hänför sig till. Dessa kan omfatta konsumenter, relationer, anställda, kunder, entreprenörer och besökare i StyleItalys webbsidor. De registrerade informeras på ett lättillgängligt och begripligt sätt av StyleItaly om behandling av personuppgifter. När det gäller behandling av personuppgifter har de berörda personerna rätt att få tillgång till och rätt att begära rättelse eller radering av personuppgifter.
  2. Om du vill veta om StyleItaly behandlar personuppgifter från dig, kan du skicka en skriftlig begäran om inspektion, eventuellt tillsammans med din åsikt till: [email protected]. StyleItaly behandlar en inspektionsförfrågan inom 4 veckor. Om personuppgifter behandlas, kommer StyleItaly att skicka dig en fullständig och tydlig överblick över dessa personuppgifter, inklusive en beskrivning av syftet med behandlingen. De uppgifter som behandlingen avser, mottagarna och tillgänglig information om ursprunget för personuppgifterna. På din begäran kommer StyleItaly också att informera dig om logiken bakom automatiserad behandling av personuppgifter. I den osannolika händelsen att personuppgifter är felaktiga, ofullständiga eller irrelevanta, kan du göra ytterligare en begäran om att få personuppgifterna ändrade eller kompletterade.
  3. Om du inte håller med om att StyleItaly använder dina personuppgifter kan du klaga hos myndigheten om personuppgifter.

Bearbetnings hanterare och (sub-) processor

10. StyleItaly är så kallad beredningschef i den mening som avses i AVG som kontrollerar hanteringen av personuppgifter och bestämmer syftet och medlen för behandling.

  1. StyleItaly gör det ibland möjligt för andra företag att utföra tjänster åt henne. StyleItaly kommer att förbli ansvarig för behandlingen av dina personuppgifter i dessa situationer. Med dessa företag gör StyleItaly avtals arrangemang om hanteringen av dina personuppgifter, så att din integritet garanteras. Dessa processorer kallas SUB-processorer.

 Cookies

12. StyleItaly använder cookies (och därmed liknande tekniker som post-klicka Link-Tracking) för att göra besöket och shopping på Styleitaly.se ännu enklare och mer personlig. Med dessa cookies kan vi och tredje part följa ditt internetbeteende inom och möjligen utanför vår hemsida. Detta gör att vi och tredje parter kan anpassa annonser och annat innehåll till dina intressen och dela information via sociala medier. 

Säkerhet för personuppgifter

13. StyleItaly har vidtagit lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att förhindra att obehöriga personer förlorar personuppgifter eller tillgång till personuppgifter. Några av åtgärderna är:
a. Alla anställda i StyleItaly har en tystnadsplikt med avseende på konfidentiell information, i ordets vidaste bemärkelse;
b. Lösenordet för ditt personliga konto kommer att krypteras;
c. Överföring av personuppgifter sker alltid via en säker anslutning.

Bevarande period personuppgifter 
14. StyleItaly behåller inte personuppgifter längre än vad som är nödvändigt för ändamålet med behandlingen.

Dataläckage
15. StyleItaly gör allt för att förhindra dataläckage. För oförutsedda situationer där ett dataläckage uppstår, har StyleItaly sammanställt ett protokoll och rapportering för dataläcka att den konsekvent ska upprätthålla.

Ändringar
16. StyleItaly förbehåller sig rätten att ändra eller ändra denna sekretesspolicy. Ingen av bestämmelserna i sekretesspolicyn är avsedd att fastställa någon förpliktelse eller överenskommelse mellan StyleItaly och en berörd person.

Frågor och respons
Vi kontrollerar regelbundet om vi följer denna integritetspolicy. Om du har några frågor om denna integritetspolicy, vänligen kontakta oss: 

Styleitaly.se
Kabelweg 34-36,
1014 BB Amsterdam 
+31 (0)20 - 411 89 38
[email protected]


Version 2,1
Den här sidan ändrades senast den 23 maj 2018.

Back to top
Genom att använda vår webbplats samtycker du till användandet av cookies för att hjälpa oss att göra denna webbplats bättre. Dölj det här meddelandet Mer om cookies »
U maakt gebruik van een verouderde versie van
Internet Explorer, klik hier om deze te updaten.
x